Et ledende, nordisk forvaltnings- og investeringsselskap                                      

Gårdeier CapMan er et ledende nordisk forvaltnings- og investeringsselskap, som har bygget verdier i unoterte selskaper, eiendom og infrastruktur i 30 år. Selskapets røtter er nordiske, men virksomheten er internasjonal. CapMan bygger godt organiserte, driftede og finansielt stabile virksomheter, fordi dette bidrar til bedre økonomiske resultater. Selskapet investerer i eiendom og infrastruktur, fordi de tror på at funksjonelle, høykvalitetsmiljøer er hjørnesteinene i funksjonelle samfunn – og bygger verdier for samfunnets beste.

Besøk gårdeier

 

 

Vil du vite mer om Brynsalléen 2?

Kontakt megler