Om eiendommen

Bygget på seks etasjer pluss underetasjer, blir et fullservicebygg for maks trivsel. Likevel vil leiekostnadene oppleves som sympatiske. Eiendommen skal gjennomgå en totalrehabilitering høsten 2020, og inngangspartiet bygges helt nytt. Innflytting vil være Q1 2021. I forbindelse med at bygget rehabiliteres og er miljøsertifisert til BREEAM in-use med karakter «Very good». Herfra kommer man inn i et stort atrium med online check-in, kaffebar, lounge og trappeløp direkte ned til konferanse/ møteromsavdelingen. Videre innover møter man på den innbydende bedriftsrestauranten.

Bygget har fire underetasjer, med 240 parkeringsplasser (med lade-muligheter), gjesteparkering, trygg sykkelparkering med lademulighet, møteromsavdeling og treningssenter med dusj/garderobe.

Nye broer for effektivitet

I området utenfor inngangspartiet tilrettelegges det for hyggelige plasser for uformelle møter eller lunsj i sommerhalvåret. For å sikre, kort og effektiv gange mellom de ulike delene av bygget, vil det bygges nye broer, som binder bygget bedre sammen og skaper god fleksibilitet. Hele frontfasaden vil lyssettes på en elegant og spennende måte, og det kommer en helt ny skiltplan som blir godt synlig. 

Fellesfasiliteter

Brynsalléen 2 vil oppleves som det komplette kontorbygget med fasiliteter som dekker de fleste behov.
Her har gårdeier tenkt trivsel for alle.

Kafé og bedriftsrestaurant

Sykkelparkering og 
bilparkering (240 plasser)

Trening på dine premisser

Serviceapplikasjonen

Vil du vite mer om Brynsalléen 2?

Kontakt megler