Om eiendommen

Bygget på seks etasjer pluss underetasjer, er et fullservicebygg for maks trivsel. Likevel oppleves leiekostnadene som sympatiske. Eiendommen gjennomgikk en totalrehabilitering høsten 2020, og inngangspartiet ble bygget på nytt. Bygget er klart for innflytting omgående. Bygget er miljøsertifisert til BREEAM in-use med karakter «Very good». Fra inngangen kommer man inn i et stort atrium med online check-in, kaffebar, lounge og trappeløp direkte ned til konferanse/ møteromsavdelingen. Videre innover møter man på den innbydende bedriftsrestauranten.

Bygget har fire underetasjer, med 240 parkeringsplasser (med lademuligheter), gjesteparkering, trygg sykkelparkering med lademulighet, møteromsavdeling og treningssenter med dusj/garderobe.

Nye broer for effektivitet

I området utenfor inngangspartiet er det tilrettelagt for hyggelige plasser for uformelle møter eller lunsj i sommerhalvåret. For å sikre, kort og effektiv gange mellom de ulike delene av bygget, er det bygget nye broer, som binder bygget bedre sammen og skaper god fleksibilitet. Hele frontfasaden er lyssatt på en elegant og spennende måte, og har også en helt ny skiltplan som er godt synlig. 

Fellesfasiliteter

Brynsalléen 2 oppleves som det komplette kontorbygget med fasiliteter som dekker de fleste behov.
Her har gårdeier tenkt trivsel for alle.

Kafé og bedriftsrestaurant

Sykkelparkering og 
bilparkering (240 plasser)

Trening på dine premisser

Serviceapplikasjonen

Vil du vite mer om Brynsalléen 2?

Kontakt megler